O školi

Javna ustanova Srednja tekstilna i poljoprivredna škola nalazi se u Sjevernom logoru, posjeduje vlastitu prizemnu zgradu a koristi i ograđeno zemljište oko zgrade. Ukupna površina zgrade je 1035,77 m2, a dvorišta 2360,00 m2. Nastava se odvija u 5 učionica, dvije krojačke radionice, jednom frizerdskom salonu, a u dvorištu iza škole se nalaze tri plastenika ukupne površine 105 m2.

Javna ustanova Srednja tekstilna i poljoprivredna škola upisana je u registar srednjih škola pod brojem 09  na strani 55. Službene novine HNK broj 2/07 od 12. marta 2007.godine.

Od školske 2000/2001 naša škola je uključena u reformu obrazovanja kao pilot škola. Od tada se učenici za zanimanje krojač obrazuju po EU VET modularnom nastavnom planu i programu, a od školske 2005/2006  i za zanimanje poljoprivredni tehničar opći smjer.   

 JU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola  je škola koja obrazuje učenike za tri struke: Poljoprivrednu struku, tekstilnu struku i struku uslužnih djelatnosti. U okviru tekstilne i poljoprivredne struke imamo zanimanja Polukvalificirani krojač i polukvalificirani cvjećar za koje obrazujemo djecu sa posebnim potrebama.   JU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola je po svojoj koncepciji tehnička i stručna škola.  

Srednja stručna škola je javna ustanova za srednje obrazovanje i odgoj učenika u kojoj se stiče zvanje – kvalificirani radnik. Također, obrazujemo učenike sa posebnim potrebama koji nakon završenog školovanja stiču zvanje polukvalificirani radnik. Školovanje traje 3 godine a izuzetno 4 godine. Cilj odgojno-obrazovne djelatnosti u srednjoj stručnoj školi je sticanje odgovarajućih općih i stručnih vještina, znanja i navika, razvijanje psihofizičkih sposobnosti ličnosti, osposobljavanje za profesionalnu djelatnost u struci i zanimanju, kao i osposobljavanje za dalje stručno usavršavanje.

Zadaci srednje stručne škole su da razvija sposobnosti primjene stečenih znanja u profesionalnom radu i životu, da razvija odgovornost u radu, motivaciju za rad, vještinu, komuniciranje sa drugim radnicima u procesu rada i sposobnost za timski rad, da pripremi mlade ljude za demokratsko društvo, da ih pripremi za promjene, za inicijativnost i poduzetništvo.