K O N K U R S Za upis polaznika za školsku 2022/2023. godinu

Na osnovu člana 54. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK („ Službene novine HNK“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), Člana 34. Zakona o obrazovanju odraslih HNK-a („Službene novine HNK-a“, broj:4/18), Pravila JU Srednje politehničke škole Mostar, Odobrenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: broj 02-34-2100/22 od 31.10.2022. godine, Školski odbor je donio Odluku broj: 07-03-34-1357/22 od 23.12.2022. godine o raspisivanju

K O N K U R S

Za upis polaznika za školsku 2022/2023. godinu

I

Konkurs se raspisuje za upis za programe obrazovanja odraslih lica za sticanje srednje stručne spreme i programe prekvalifikacije u školskoj 2022/2023 godini za sljedeća zanimanja:

R/B Zanimanje – zvanje Broj planiranih kandidata
1. Krojač 10
2. Tekstilni tehničar – konfekcionar 10
3. Tekstilni tehničar – modni dizajner 10
4. Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 10
5. Agrotehničar 10
6. Tehničar hortikulture 10
7. Frizer 10
8. Kozmetički tehničar 10
  UKUPNO 80

II

Upis u programe obrazovanja mogu izvršiti polaznici sa 18 godina starosti.

Polaznici koji se upisuju u program za sticanje srednje stručne spreme, obavezni su dostaviti:
1. Svjedočanstvo o zavšenom osnovnom obrazovanju-original

2. lzvod iz matične knjige rođenih

III

Polaznici koji Zele izvršiti prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, obavezni su dostaviti:

l. Svjedodanstva o završenim razredima srednje škole-original

2.lzvod iz matične knjige rođenih

3. CIPS (mjesto prebivališta)

4. Kopiju lične/osobne karte

5. Diplomu o završenoj srednjoj školi

IV

Cjenovnik polaganja ispita je uskladen sa Odlukom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture I sporta HNK-a broj 05-02-16-653/09 od l. 4.2009. godine.

Svakom polazniku se pojedinačno uručuje ugovor o pravima i obavezama škole i polaznika u  kojem je navedena visina troškova za sticanje odgovarajuće stručne spreme.

V

Prilikom odabira kandidata, uzet će se u obzir ispunjenost uslova u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.

Program se izvodi redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, praktičnim radom, te na druge primjerene načine.

VI

Nakon završetka četverogodišnjeg programa za sticanje srednie stručne spreme i programa prekvalifikacije, stiče se diploma o završnoj srednjoj stručnoj školi. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u sekretarijat škole svakim radnim danom od 08:00 do l2:00 sati sati u ulicu USRC “Mithad Hujdur Hujka”bb Mostar

VII

Konkurs ostaje otvoren do popune potrebnog broja kandidata

Za sve nejasnoće oko upisa, obratiti se na telefon broj 036/570-034 ili na email:

tekstilna.poljoprivredna@hotmail.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *