Konkurs za polaznike

Na osnovu članova 29. do 33. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK („ Službene novine HNK“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), Člana 34. Zakona o obrazovanju odraslih HNK-a („Službene novine HNK-a“, broj:4/18), Pravila JU Srednje politehničke škole Mostar, Odobrenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-34-2139/21 od 28.12.2021. godine, raspisuje se

K O N K U R S

Za upis polaznika (vanrednih kandidata) za školsku 2021/2022. godinu

Konkurs se raspisuje za sljedeća zvanja i zanimanja

R/B Zanimanje – zvanje Broj planiranih kandidata
1. Krojač 10
2. Tekstilni tehničar – konfekcionar 10
3. Tekstilni tehničar – modni dizajner 10
4. Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 10
5. Agrotehničar 10
6. Tehničar hortikulture 10
7. Frizer 10
8. Kozmetički tehničar 10
  UKUPNO 80

Konkurs ostaje otvoren do popune predviđenih mjesta.

Uputstvo o upisu i potrebnoj dokumentaciji vezano za prijavu na konkurs, možete dobiti u prostorijama Škole, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati ili na email:

  1. politehnicka_mostar@yahoo.com
  2. tekstilna.poljoprivredna@hotmail.com

JU Srednja politehnička škola Mostar

USRC „Mithad Hujdur Hujka“ (Sjeverni logor) bb

Fax/Tel: 036/570-034

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *